Bitten Munthe-Kaas

Bitten er død

Alle som har vært engasjert i NFU de siste 40-årene, har møtt Bitten Munthe-Kaas gjennom skrift eller besøk. Søndag den 3. juli døde Bitten (eller Birgitte som hun var døpt).

Bitten har hatt tette relasjoner til NFU siden tidlig på 1980-tallet. Hun har vært ansatt journalist, skrevet for NFU som frilanser og jobbet for NFU på prosjekter. I perioder jobbet hun også for andre, men hele tiden gjaldt det mennesker med nedsatt funksjonsevne. Båndene til NFU var tette og vedvarende sterke.

Bitten skrev i stor grad om dem som måtte slite mer enn andre, de som var utsatt for urett og de som ikke fikk den bistand og støtte fra samfunnet som de burde ha fått. Bitten oppsøkte familiene og var såpass tett på dem at intervjuobjektene ofte bli personlige venner. Når Bitten reiste rundt for å skrive sine reportasjer, så bodde hun i liten grad på hotell. Hun overnattet oftest hos sine venner, intervjuobjektene.

Individfokuset og fokuset på familien, var gjennomgripende i det meste Bitten skrev. Hun var ikke spesielt opptatt av lovverk og formelle prosedyrer. Hennes fokus, var den enkeltes situasjon. Hvis den var urimelig eller uakseptabel, så merket hun det, hvis hun kom tett nok på. Var situasjonen urimelig, så burde den rettes opp uansett hva loven måtte si.

Til tross for et arbeidsfelt som rommet mange tragedier, var Bitten noe av det mest sprudlende postitive man kan treffe blant mennesker (med enkelte unntak da deadline nærmet seg). Hun var kreativ, lett å bli kjent med og lett å like. Uten å være dominerende, ble Bitten festens midtpunkt. Med alle disse positive egenskapene, ble det lett å overse at damen kunne være svært så distre, glemsk og i overkant impulsiv.

Helseutfordringer hadde Bitten hele sitt voksne liv, uten at det satt noen merkbar demper på livsgleden eller arbeidsevnen. Senhøstes 2019 fattet imidlertid legen mistanke om demens. Sykdommen medførte at det ble stadig vanskeligere å holde kontakt. Verre er det at sykdommen forhindret at vår herlige journalist fikk den avslutningen på livet som hun burde ha fått.

Vi verdsetter at Bitten valgte å bruke størstedelen av sitt voksenliv på NFUs områder. Hennes vennskaper ble etter hvert mange og hennes bidrag enda flere.

Hedvig Ekberg

Jens Petter Gitlesen

7 juli 2022

Tips noen om siden