Kurs om lovverka

NFU Sogn og Fjordane inviterer til kurs for tillitsvalte/medlemar i lokallaga, på Gloppen Hotel 9-10 november 2013

Tema ved samlinga er Helse- og Omsorgstenestelova, Pasient og Brukarrettighetslova og Forvaltningslova. Kari Wold Olsen som kjem frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er førelesar. Det blir høve til å drøfte aktuelle problemstillingar.

Kommunane si oppgåve er å avgjere kven som skal få assistanse organisert som BPA. Bente Underthun presenterer sine erfaringar med å lede BPA-ordninga til sin son gjennom Uloba.

Nye endringar i Opplæringslova blir presentert av Eirik Dahl som er medlem i Landsstyre.

Finn informasjon og påmeldingsskjema her

Tips noen om siden