Medlemsmøte 6.9.2017

Lokallaget inviterte til medlemsmøte om miljøtjenesten i Bodø kommune.

Områdeleder Randi Huus, virksomhetsleder Mary Ann Alstad og Vanja Pettersen fra Tildelingskontoret redegjorde for organisering og arbeidet i Miljøtjenesten i Bodø kommune. 

Undervisningssjef Tore Tverrbakk deltok også på møtet og orienterte om grunnskole for voksne ved Bodø voksenopplæring og vedlikeholdsundervisning for vår medlemsguppe.

Det var godt oppmøte fra våre medlemmer og mange spørsmål til innlederne.

Tips noen om siden