Surnadal og Omegn

Surnadal og Omegn v/ Råg Ranes Postadresse: Ranes  6650  Surnadal Telefon: 71660350,  90139231 E-post: raag.ranes@surnadal.kommune.no