Innkalling til Årsmøte 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023                                       Gjøvik 19.01.2023

 

 

Vi innkaller herved til årsmøtet i NFU Gjøvik lokallag torsdag 16 februar klokken 18.30 på Frivilligsentralen, adresse Øvre Torvgate 2. 

 

Saker som ønskes innmeldt må være styret i hende senest 2 februar 2023. 

Eventuelle saker sendes på mail til leder Geir Kjelstad.

geir.kjelstad@gmail.com, eller til adresse Brisklia 6, 2827 Hunndalen.

 

SAKSLISTE:

 

Sak 1: Konstituering av årsmøtet

 

*Godkjenning av innkalling

*Valg av møteleder

*Valg av referent

*Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 2: Godkjenning av årsmelding (årsmelding deles ut på årsmøtet)

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap (årsregnskap deles ut på årsmøtet)

Sak 4. Innkomne saker

Sak 5: Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden

Sak 6: Valg 

 

*Valg til lokallagets styre, valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

  (kandidater er spurt på forhånd). 

*Valg av medlemmer til valgkomite

*Valg av delegater til Årsmøtet NFU InnlandetServering Pizza, kaffe og kaker.

VEL MØTT !

 

 

Med hilsen styret i NFU Gjøvik lokallag

 

Geir Kjelstad (sign.)

Leder

 

Tips noen om siden