Innkalling til Årsmøte 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022                                           Gjøvik 12.02.2022

 

Vi innkaller herved til årsmøtet i NFU Gjøvik lokallag torsdag 3 mars klokken 18.30 på Kafeen på Øverby, adresse Øverbyveien 95.

 

Saker som ønskes innmeldt må være styret i hende senest 17 februar 2022.

Eventuelle saker sendes på mail til leder Geir Kjelstad.

geir.kjelstad@gmail.com, eller til adresse Brisklia 6, 2827 Hunndalen.

 

 

SAKSLISTE:

 

Sak 1:  Konstituering av årsmøtet

 

            *Godkjenning av innkalling

            *Valg av møteleder

            *Valg av referent

            *Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 2:  Godkjenning av årsmelding (årsmelding deles ut på årsmøtet)

Sak 3:  Godkjenning av årsregnskap (årsregnskap deles ut på årsmøtet)

Sak 4.  Innkomne saker

Sak 5:  Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden

Sak 6:  Valg

 

*Valg til lokallagets styre, valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

(kandidater er spurt på forhånd).

            *Valg av medlemmer til valgkomite

           

 

 

 

 Med hilsen styret i NFU Gjøvik lokallag

 

Geir Kjelstad (sign.)

Leder

 

Tips noen om siden