Innkalling til Årsmøte 2021

VARSEL OM ÅRSMØTE 2021                                       Gjøvik 28.01.2021

 

Årsmøte i NFU Gjøvik lokallag avholdes tirsdag 16 februar klokken 19.00.

Saker som ønskes innmeldt må være styret i hende senest 9 februar 2021.

Eventuelle saker sendes på mail til leder Geir Kjelstad.

geir.kjelstad@gmail.com, eller til adresse Brisklia 6, 2827 Hunndalen.

 

På grunn av ekstraordinær situasjon med Covid 19, så kalles kun styret og medlemmer med verv til fysisk oppmøte på årsmøtet.

Øvrige medlemmer kan følge møtet på messenger om de ønsker, kontakt evt. Geir Kjelstad på mail, geir.kjelstad@gmail.com, slik at han kan ringe opp de som melder interesse.

 

Årsmøtepapirer blir sendt til medlemmer etter årsmøtet.

 

 

SAKSLISTE:

Sak 1:  Konstituering av årsmøtet

 

            *Godkjenning av innkalling

            *Valg av møteleder

            *Valg av referent

            *Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 2:  Godkjenning av årsmelding (årsmelding deles ut på årsmøtet)

Sak 3:  Godkjenning av årsregnskap (årsregnskap deles ut på årsmøtet)

Sak 4.  Innkomne saker

Sak 5:  Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden

Sak 6:  Valg

 

*Valg til lokallagets styre, valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

(kandidater er spurt på forhånd).

            *Valg av medlemmer til valgkomite

           

 

 

 

 Med hilsen styret i NFU Gjøvik lokallag

 

Geir Kjelstad (sign.)

Leder

 

Tips noen om siden