Foto av stortingssalen

Hva Stortinget bestemmer

Stortinget kalles ofte for den lovgivende forsamlingen fordi det er Stortinget som bestemmer lovene. Stortinget bestemmer også hvor mye penger staten skal bruke til ulike oppgaver.

Stortinget bestemmer over to veldig viktige typer av saker:

1. Stortinget vedtar lovene

Noen lover som Stortinget har vedtatt betemmer at:

  • Alle barn og unge skal gå på skolen
  • Det er ulovlig å diskriminere mennesker med funksjonsnedsettelser
  • De som har behov for bistand, har rett til det

Det er mye vi ikke har rett til fordi stortinget ikke har vedtatt en lov om det

  • Vi har ikke rett til vår egen bolig hvis vi ikke kan kjøpe den selv
  • Vi har ikke rett til arbeid
  • Vi har ikke rett til å reise på ferietur

2. Stortinget vedtar statens budsjetter

Staten bruker mye penger. Staten betaler lønn og trygd til mange. Staten bygger veier og flyplasser. Staten gir mye penger til kommunene og sykehusene. Halvparten av det Norge tjener, brukes staten. Når Stortinget vedtar statsbudsjettet, så bestemmer de blant annet:

  • Hvor stor trygden skal være
  • Hvor mye skatt du må betale
  • Hvor mye penger kommunene skal få til å bygge boliger og å yte tjenester
  • Hvor mange arbeidsplasser det skal være for mennesker med funksjonsnedsettelser

 

Hva vil det neste Stortinget bestemme?

Vi vet ikke hva det neste Stortinget vil bestemme av nye lover og budsjetter. Men vi vet hva partiene mener. Får de partiene som du er mest enig med mange stemmer, så er det større sjanse for at partiet får vedtatt de lovene og de budsjettene som partiet vil stemme for. Nettopp derfor er det viktig at du stemmer på det partiet som du er mest enig i.

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2013

Tips noen om siden