Innmelding

Benytt ett innmeldingsskjema pr. person.

 

Medlemskategori


Ved flere medlemmer over 18 år på samme adresse, meldes den første inn som enkeltmedlem og betaler full pris, de andre over i husstanden får rabatt og betaler halv pris. Den første må være en person over 15 år, barn under 15 år kan ikke være medlem alene.
Ønsker nyhetsbrev på e-post

Melde inn andre enn seg selv i organisasjonen: Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jfr. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker.I slike unntakstilfeller, og for barn over 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge. Dersom innmeldingen blir foretatt av en annen person enn medlemmet selv, fyll ut nedenfor:
Dersom noen andre enn medlemmet selv skal få tilsendt faktura for medlemskontingent, oppgi det her:I 2018 innførte Norge strengere personvernregler. Dette følger av en forordning fra EU. Reglene innebærer blant annet at NFU må informere sine medlemmer om hvilke personopplysninger vi lagrer og hva disse brukes til.
Det som blir lagret i NFUs medlemslister er navn, adresse, telefonr, fødselsdato, e-postadresse, kjønn og tillitsverv. Informasjonen blir brukt til utsendelse av faktura, medlemsblad, nyhetsbrev, intern statistikk og kontroll av myndighetene og revisor.
Medlemslistene brukes av fylkes- og lokallag ved innkalling til årsmøter, arrangementer og møter i regi av NFU. Når man melder seg inn i NFU samtykker man til at personopplysninger blir lagret og hva de brukes til. Hvis man melder seg ut blir samtykket i utgangspunktet trukket.
Men fordi NFU gjennom regelverket til Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet er pålagt å beholde listene i 5 år, på grunn av eventuelt tilsyn, vil ikke opplysningene bli slettet før dette tidspunkt.

Tips noen om siden