NFUs arbeidsprogram

Det er landsmøtet i NFU som bestemmer hvilke mål NFUs organisasjon skal jobbe mot.
Dette er beskrevet gjennom 10 ulike hovedmål.
Disse målene kaller vi NFUs prinsipprogram.
Arbeidsprogrammet bygger på dette programmet og er inndelt tematisk etter disse 10 prinsippene. 

Under hvert prinsipp har arbeidsprogrammet delmål som sier hva man konkret skal jobbe mot i de neste fire årene, fra 2016-2020.
Disse delmålene skal føre oss nærmere hovedmålene våre.
Det er viktig at vi holder fokus på målsettingene våre.

NFUs arbeidsprogram 2016-2020

Tips noen om siden