NFUs nettsider

For tillitsvalgte/nettsideansvarlige - ta kontakt med NFU sentralt for å få brukernavn og passord:

Firmapost@nfunorge.org

Tel: 22 39 60 50

Brukerveiledning for lagene.

Abboner på nyhetsbrevet

NFU har samarbeidet med det svenske firmaet Funka Nu om utarbeidelsen av universelt utformede nettsider.

Mer informasjon om funka finner du her  

Funka nu sin logo 

Tips noen om siden