Registreringsskjema likepersoner i NFU

Her kan du registrere deg som likeperson i NFU

Er du inneforstått med at taushetsplikt gjelder i likepersonsarbeid og likepersonssamtaler? (Obligatorisk felt)

Litt om deg selv.
Er du forelder /pårørende til en person med utviklingshemning?

Er du søsken til en person med utviklingshemning?

Har du selv en utviklingshemning?

Gir du samtykke til at kontaktinformasjon kan distribueres på nettsiden til NFU?

Er du inneforstått med hva en likeperson er?

 

Tips noen om siden