Elin Ørjasæter

FOTO: Christine Heim

Elin Ørjasæters ulykkelige barndom

Elin Ørjasæter skriver fortsatt om sin ulykkelige barndom som lillesøster til en gutt med autisme. Det skribenten mangler av balanse og nyanse, tar hun igjen i stigmatisering og generalisering.

Overgeneralisering

I Morgenbladet den 22. oktober i år, fortalte Elin Ørjasæter om hvor ille det var å vokse opp med en storebror som hadde diagnosen autisme. Bror til Elin Ørjasæter var «... vill, farlig og uhåndterlig. I hvert fall for meg, som var syv år yngre.»

Til Dagbladet uttalte hun den 14, mars 2011 at «Jeg tror nesten at enhver familie med et hjerneskadet barn er en ødelagt familie. Dette er barn som gjør upassende ting, som lukter fordi de ikke klarer å vaske seg, som sliter deg ut, og ofte vil du bare falle sammen i gråt. Jeg tror hele den mytedannelsen om våre små søsken og alt det våset der, har gjort børen mye tyngre, ikke minst for søsken.»

I Aftenposten beskrives det å være søsken til barn med autisme som «Ukontrollerte slag, spark, lugging, biting hører til dagens orden. Det er hyling og selvskading til alle døgnets tider. Det normale barnet i familien låser seg gjerne inn på rommet for å få fred og være fysisk trygg.

I tillegg til den vedvarende fysiske faren disse barna befinner seg i, er det også mentalt hardt for dem å se foreldrenes slit.

Mange utviklingshemmede autister har et forstyrret søvnmønster, og dessuten noen aparte vaner, som å smøre avføring ut over seg selv og inventaret hver gang de har mulighet. De må altså passes hvert sekund.»

Elin Ørjasæter beskriver en oppvekst med en bror som viste et rimelig ekstremt tilfelle av oppførsel som ofte kalles for krevende utfordrende atferd. Utbredelsen av krevende utfordrende atferd blant barn med utviklingshemning i Norge, synes å være 2,1%. Hvor utbredt slik oppførsel er blant barn uten utviklingshemning, kjenner jeg ikke til. Men uansett, er slik oppførsel ikke noe som karakteriserer gruppen av barn med utviklingshemning.

Følger Elin Ørjasæter med i tiden?

Elin Ørjasæter har åpenbart mange uheldige erfaringer fra sin oppvekst sammen med Dag Tore fra 1960- og tidlig på 1970-tallet. Hun glemmer at dette er lenge siden og at oppførselen hun viser til er rimelig uvanlig.

Den som leser Boka om Dag Tore, vil få innblikk i Tordis Ørjasæters anstrengelser for å sikre et tilbud til sin sønn. Selv om foreldrene til Elin Ørjasæter ikke i tilstrekkelig grad lyktes, så skal vi være forsiktige med å legge skylden på foreldrene eller Dag Tore.

Hadde Dag Tore blitt født i dag, ville han fått barnehageplass og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder. I 1975 ble skillet mellom de opplæringsdyktige og de ikke opplæringsdyktige ble opphevet. Alle fikk rett til grunnskoleopplæring. Sykhusloven av 1969 la grunnlaget for HVPU som ble dannet i 1970 og ga fylkeskommunen et samlet ansvar for planlegging, oppfølging og drift av helseinstitusjoner. Nedleggelsen av HVPU medførte etableringen av omsorgstjenestene, blant annet med tjenester i hjemmet, støttekontakt, avlastningsboliger og barneboliger. Mye har skjedd siden Dag Tores og Elins barndom.

 

Selektiv kildebruk og skumlesing

Til støtte for sine beskrivelser, benytter Elin Ørjasæter artikkelen Siblings' Experiences of Having a Brother or Sister With Autism and Mental Retardation: A Case Study of 14 Siblings From Five Families.  Artikkelen beskriver fem svenske familier som ikke lenger maktet å ha sitt 11-12 år gamle barn med funksjonsnedsettelser boende hjemme. Artikkelen refereres heller dårlig av Ørjasæter. Konklusjonen er motsatt av Ørjasæters: Familiene hadde behov for langt mer bistand i hjemmet, spesielt pedagogisk bistand i forhold til atferdsproblemer og oppfølging av søsknene, slik de kunne fått råd og støtte.

 

I november 2013, publiserte tidsskriftet Journal of Applied Research in Intelectual Disabilities kunnskapsoppsummeringen Families supporting a child with intellectual or developmental disabilities. The current state of knowledge. Her konkluderes det med at søsken har liten eller ingen risiko for psykososiale problemer.

 

Den norske rapporten Som alle andre? Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser av Jan Tøssebro, Patrick Kermit, Christian Wendelborg og Anna Kittelsaa, viser at det er spesielt å være søsken til barn med funksjonsnedsettelser. Søsken til barn med funksjonsnedsettelser får oftere mer ansvar og flere oppgaver enn andre. Mange har opplevelser hvor de blir flaue av sin bror eller søster med funksjonsnedsettelse. Foreldrene har hatt mye å gjøre og har ofte slitt i forhold til tjenester og hjelpeapparat. Mer kan nevnes, men ikke noe kommer i klassen av Elin Ørjasæters erfaringer.

En oversikt over Norske arbeider om situasjonen til søsken, kan en finne på nettsidene til NAKU

 

Barn på institusjon i Norge

I Norge er det 233 barn som bor i barnebolig. Det er 1429 barn i avlastningsinstitusjoner, mens 5888 barn er avlastning utenom institusjon (se NOU 2016: 17, avsnitt 10.3.3.2).

Det er grunn til å forvente at antallet barn i institusjoner vil øke dramatisk. I sommer kom en dom fra Høyesterett som sier at avlastere, under visse vilkår, skal betraktes som ansatte. Dommen vil kunne gjøre det umulig å være avlaster f.eks. i to døgn fordi ingen har lov til å jobbe i 48 timer.

Ensidig argumentasjon

Barnekonvensjonens artikkel 19 forplikter myndighetene å iverksette tiltak for å sikre "... barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet". Forholdene som Elin Ørjasæter beskriver fra sin barndom, er beskrivelser av forhold som er ulovlige i dag.

På den annen side, sier barnekonvensjonens innledning "at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet". Dette gjelder alle barn, også barn med utviklingshemning.

Skal en forsøke å etterleve konvensjonen og det etiske grunnlaget som konvensjonen bygger på, må en  bistå familien, slik at alle barna i størst mulig grad kan ta del i familien.

På samme måte som søster har krav på trygghet og beskyttelse mot vold, har broren en rett til oppvekst i familien.

Hvordan en legger til rette for familien, vil variere med familiens muligheter, preferanser og utfordringer. Institusjoner skal ikke være permanente bosteder og institusjoner regnes ikke som en tilfredsstillende oppvekstarena.

Hovedutfordringen

Mange vil nok føle Elin Ørjasæters ordbruk, kategoriske og generaliserende påstander om mennesker med utviklingshemning som krenkende. Men slikt glemmes raskt i våre dager. Verre er det at myndighetene ikke har foretatt seg noe for å sikre at barn skal slippe å måtte tilbringe sin oppvekst på institusjon.

Jens Petter Gitlesen

25 oktober 2016

 • 2020-11-25 Søker du midler til å betale kreditt og gjeld? {Lawson Smith-lån} er her for å stoppe dine økonomiske problemer. Vi tilbyr alle typer lån (personlig lån, kommersielt lån osv.) Vi gir ut lån med en rente på 2%. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: lawsonsmithloan24@gmail.com Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor: - Komplett navn: - Nødvendig lånebeløp: - Lånets varighet: - Lånets formål: - By land: - Telefon: - Hvordan hørte du om oss: Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet. Vennligst kontakt oss via e-post: lawsonsmithloan24@gmail.com lawson
 • 2020-10-21 l am one of the Victims. At first, the software seemed to be really professional and authentic. I found many favourable reviews about its performance and delivered results. So, I decided to invest in it and try to achieve success in the online trading sphere. Soon, I realized that the software was swallowing all my investments. Brokers are nothing more than a dangerous and fraudulent platform. I invested over $ 140,000 and couldn't withdraw my money, months passed and still nothing. So, I reached out to Wizard Charles to help me recover my funds, I have been able to recover $ 100,000 and the remaining $ 40,000 is in progress. I really can't tell how happy I am. Contact her via mail. wizardcharles1@gmail.com WhatsApp: +1 (385) 273 0329 Winona Fonda
 • 2020-06-28 I AM SO EXCITED THAT MY BROKEN MARRIAGE HAS BEEN RESTORED, MY EX HUSBAND IS BACK AFTER HE LEFT ME AND MY TWO KIDS,FOR ANOTHER WOMAN, I WAS SO HAPPY TO MEET DR ALAM,HOW HE HELPED MANY PEOPLE BRING PEACE TO THEIR HOME, I CONTACTED HIM FOR HELP, THIS IS HOW HE HELP ME BRING PEACE TO MY HOME MAY HIS NAME BE PRAISE AND HONOURED.. A BIG THANKS TO HIM ONCE MORE I NEVER THOUGHT MY HUSBAND WILL COME BACK TO ME SO QUICKLY.. DR ALAM IS THE GREATEST IN THE WORLD.AND IF YOU ARE HERE YOU ARE HAVING THIS KIND OF PROBLEM, YOU WANT YOUR EX HUSBAND TO COME BACK TO YOU DONT CRY ANYMORE THE SOLUTION IS HERE CONTACT DR ALAM EMAIL dralahalah@gmail.com or call or whatsapp +2348115720823 thanks. POLIA PAILE
 • 2020-06-28 My wife and I are married for the last 15 years and have a beautiful 12 yo daughter. Throughout it has been a love affair and really I love nobody more in the world than I love her. We had a tough life in the beginning with financial problems but we are now passed those and actually live a very comfortable life for the last 5 years or so. We spend lots of time together and really had zero problems until a year ago. Last July, we went to a hotel for a weekend and when we came back, my wife confessed to me crying that she had started smoking. i reacted very bad (now I realise) and tried to push her to quit, always because I care. The last year we had 6 incidents where we had big fights always for the same reason. As she would not smoke in the house she would smoke at work. During the weekends she was visiting a girlfriend that lives next to our house where she would go for half an hour, to smoke. Our weekends became stressed because of her neW habit and a month ago she picked up her things, rented a flat and moved there. I was out with my daughter when that happened and when I got home and saw her things missing I basically collapsed. For 2-3 weeks I did all the mistakes of begging and crying but her heart was so hardened I could not believe how she treated me. Last week I decided to holidays with my daughter. My wife is not contacting me at all during this last week but contacts our daughter morning and night by texting her, I did all i could to get her back but know way..just 2 months ago i was through some article online before ooi saw a woman sharing some goodnews about a powerful man who help her in bring peace to her home, i was so impressed about the testimony and i decided to give it a try.. i explain all my problem to doctor ALAM.. he promise to help me and he did as he promise, behold my wife is back begging, she have even stop smoking..may his name be praised.. for more information you can contact him for help if you have issues in your home.. email dralahalah@gmail.com or call whatsap +2348115720823.thanks for sharing my story with me. email dralahalah@gmail.com call or whatsapp: +2348115720823 HENK
 • 2020-06-10 Jeg er bosatt i Evelyn Russell, 808 NE 19. St Oklahoma City, jeg er en enslig mor velsignet med 2 døtre. I en stund nå har jeg søkt etter en ekte lånegiver som kunne hjelpe meg med et lån da jeg ikke lenger har en jobb, alt jeg fikk var hoodlums som fikk meg til å stole på dem og på slutten tok de pengene mine uten å gi meg noen lån, håpet mitt gikk tapt, jeg ble forvirret og frustrert, det ble vanskelig for familien min å mate med et godt måltid, jeg ville aldri ha noe å gjøre med noen utlånsselskaper på internett igjen. Ikke før jeg møtte en Gud-sendt lånelåner som forandret livet mitt og familien min. Ved hjelp av et stipendiatmedlem "en utlåner med frykt for Gud i ham, Mr Larry John, var han mannen som Gud sendte for å heve min familie Først trodde jeg at det ikke kom til å være mulig på grunn av min tidligere erfaring før jeg fikk lånet mitt til en verdi av $ 225 000,00 USD på mindre enn 24 timer. Så min råd til alle der ute som virkelig trenger et lån er å kontakte ham gjennom denne offisielle e-postadressen: - (larryjohncapitalinvestment@gmail.com). Takk og Gud velsigne Evelyn Russell
 • 2020-04-22 APPLY TODAY FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $650,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com Dr Benjamin Scarlett Owen
 • 2020-04-22 APPLY TODAY FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $650,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com Dr Benjamin Scarlett Owen
 • 2020-04-19 Hei, vi er en kristen organisasjon som er dannet for å hjelpe mennesker med behov for hjelp, for eksempel økonomisk hjelp. Så hvis du går gjennom økonomiske vanskeligheter eller hvis du er i økonomisk rot, og du trenger midler til å starte din egen virksomhet, eller du trenger lån for å gjøre opp gjeld eller betale regninger, starte en fin virksomhet, eller hvis du har vanskelig for å få tak i kapitallån fra lokale banker, kan du kontakte oss i dag via e-post til: johnloanfirm2@gmail.com for bibelen sier i "Luke 11 : 10 Alle som ber, får; den som søker finner, og til ham som banker, døren vil bli åpnet "så ikke la disse mulighetene gå forbi deg fordi Jesus er den samme i går, i dag og for alltid mer. Vær så snill, dette er for alvor tenkende og frykter mennesker. Du blir bedt om å fylle og returnere detaljene nedenfor .. Ditt fulle navn: _________ Ditt land: _________ Din stat_________ Din adresse: _________ Kjønn: _________ Din opprinnelige status _________ Yrke: _________ Mobiltelefonnummer: _________ Lånebeløp nødvendig: _________ Lånetid : _________ Månedlig inntekt: _________ Hensikt med lånet: ___________ Har du søkt om lån før: _________ Handle raskt og komme ut av økonomisk stress, rot og motgang ved å kontakte JOHN L LÅNFIRM I dag via e-post på: johnloanfirm2@gmail.com Du skal bli behandlet med det beste av ressursene våre til du får overført disse midlene til kontoen din, og raskt og raskt svaret ditt bestemmer hvor raskt du skal motta lånet ditt. Uten forsinkelse Søk om ditt beste og enkle lån her hos oss. Med vennlig hilsen Mr JOHN LÅNFIRM PÅ: johnloanfirm2@gmail.com ELLER WHATSAPP-NUMMER PÅ +447418349840 norah
 • 2020-01-08 nice post latex pillows sara taylor
 • 2019-11-08 Hei alle online seere, jeg er Aud Kristin Røstad, jeg er fra Ålesund, Norge her for å dele det som jeg har gjort en god jobb for meg. Etter tre års ekteskap med min mann 2 barn med, begynte mannen min å oppføre meg merkelig og gå ut med andre kvinner, og viste meg den kalde kjærligheten, ved flere anledninger truer han med å skyte meg hvis jeg tør å spørre ham om hans forhold til andre kvinner, jeg var helt ødelagt og forundret, til en gammel venn av meg fortalte meg om Dr. Igbinovia Internett, som hjelper folk med PR og ekteskapsproblemer rakkausloitsujen kraft, var først skeptiske til om det noen gang eksisterte, men jeg bestemte for å prøve det da jeg tok kontakt med ham, hjalp han meg med å kaste rakkausloitsun, og innen 48 timer kom mannen min tilbake til meg og begynte å be om unnskyldning. Nå er han ferdig med de andre kvinnene, og hun drar med et godt og sant liv. Kontakt denne store rakkaudenloitsijaan for at suhdesi eller ekteskapsproblem kan løses i dag. Hun vil også forbedre HIV / AIDS, hepatitt, lavgrad motbehandling av kreftsykdommer, fibrøse sykdommer, Gonoré, eggleder, graviditet, Hepper. alle takk til Dr. Igbinovialle, han eller hun kan også hjelpe deg, kontakte ham hvis du trenger hans hjelp direkte til WhatsApp ham +2348144480786 eller e-post, doctorigbinovia93@gmail.com takket være det faktum at du har brukt tid med meg. ........ Kristin Røstad
 • 2019-07-24 Hallo, Trenger du et lån for å betale opp regningene dine eller for å sette opp en egen virksomhet osv. Som for eksempel firmalån personlig lån og studielån, gir vi ut lån til 2,5% rente hvis du er interessert, mail oss via contactfirmcompanyltd1@gmail. com og fyll ut detaliene nedenfor.   Navn på søkeren :........   Adresse: ..................   By :.............. ......   Stat :....................   Land :..................   Kjønn: ...................   Ekteskapelig st .................   Alder: ............ .........   Ansettelse: ...............   Inntektsgrad:? .............   Tlf: ......................   Mobil: ...................   Lånebeløp :..............   Lånetid: ............ ANNEN   Selskapsnavn :......... ...   Firma adresse :..........   Firmaets kontaktnummer: ... Takk fra, Herr Donald Smith Låneansvarlig Herr Donald Smith
 • 2019-06-22 God dag Trenger du en presserende finansiell kreditt? Svært rask og direkte overføring til bankkontoen. Tilbakebetaling begynner åtte måneder etter at du har fått kontoen din. Lav rente på 2% Langsiktig tilbakebetaling (1-30 år) Høyde Fleksibel og månedlig betaling. Hvor lenge vil det bli finansiert? Etter at du har sendt inn søknaden Du kan forvente et foreløpig svar mindre enn 24 timers finansiering i 72-96 timer etter mottak av informasjonen de trenger din. Navn : Land : Telefonnummer : Beløp som er nødvendig som lån: Lånets varighet: Formålet med lån: Har du søkt om lån på nettet før (ja eller nei) Emaill: lawsonsmithloan24@gmail.com Mr Lawson Watsap +2347058236867 Mr Lawson
 • 2018-12-06 I work with computers esomeprazole magnesium otc Dillon, 37, who swapped the military to train to be a butler three years ago, hasn't looked back since he took up the residence on the exclusive artificial archipelago Palm Jumeirah to work for an Emirati family business in 2011. Tristan
 • 2018-12-06 I stay at home and look after the children precio de una calandra A recording of a phone conversation between Schettino and an exasperated Italian coast guard official who repeatedly ordered the captain in vain to scramble back aboard the ship to direct the evacuation was played again and again in broadcasts around the world. Dwain
 • 2018-12-06 I'd like to order some foreign currency fertility blend gnc singapore The iWork suite of tools is less expensive than its Microsoft rival. Pages, Numbers, and Keynote cost $20 each in the Mac App Store, and the mobile equivalents are $10 each. The iOS apps work for both iPhone and iPad, but it will still set you back $90 to get all three apps for Mac OS X and iOS. Galen
 • 2018-12-06 Could you give me some smaller notes? what is clindamycin ph 1 solution used for</