Interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser – også for innvandrere?

Prosjektlansering og debattseminar.

Tid 01 desember 2014 , 12.00 - 15.00
Sted Litteraturhuset, "Kjelleren"
Arrangør Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i samarbeid med NTNU samfunnsforskning

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier møter mange utfordringer. Noen som direkte følge av selve funksjonsnedsettelsen, mens andre utfordringer har sammenheng med måten familiene blir møtt av samfunnet rundt dem. Mange opplever en evig kamp for å få tilstrekkelig hjelp. Dette kommer på toppen av de merbelastninger selve funksjonsnedsettelsen gir. NFU og andre interesseorganisasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne jobber for å hjelpe sine medlemmer med slike utfordringer. I dag er etniske minoriteter i liten grad representert i organisasjonene for mennesker med utviklingshemning og i organisasjoner for andre funksjonsnedsettelser.  

Vi ønsker med dette seminaret å samle politiske myndigheter, forvaltning, organisasjoner, fagfolk og alle som er opptatt av likestillingsproblematikk og inkludering av minoriteter for å diskutere hvilke tiltak som skal til for å øke minoritetsspråklige innvandreres deltagelse i funksjonshemmedes organisasjoner.

I tillegg til ulike innlegg vil NTNU rapporten «Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede- også for innvandrere?» av professor Berit Berg og seniorforsker Anna Kittelsaa og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) brosjyreprosjekt rettet mot minoritetsspråklige, bli presentert. 

Seminaret er gratis. Invitasjonen lastes ned her.

Påmeldingsfrist innen 26. november. 

Finn presentasjonene her

 

Tips noen om siden