Tilrettelagte bustader i Lindås

"Tangerudbakken, no også i Lindås?"

23. april 2013 arrangerte NFU Lindås og Masfjorden, Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Lindås, LO Nordhordland og FO Hordaland Temamøte om tilrettelagte bustader for menneske med nedsett funksjonsevne.

Program:

Orientering om Damsgårdsundet borettslag i Bergen og Stallanemarka borettslag i Lindås.

Korleis formidle behov for tilrettelagte bustader og være pådrivar for å få bygd fleire tilpassa butilbod til menneske med nedsett funksjonevne i Lindås kommune?

Etter møtet hadde Avisa Strilen denne artikkelen: del 1 og del 2

 

 

 

Tips noen om siden