NFU har skrevet en uttalelse til nye retningslinjer for avlastningstjensten i Bergen

Den 5. juni 2013 arrangerte bystyrekomite for helse og sosial en høring om tjenester til utviklingshemmede i Bergen.

NFU Bergen lokallag deltok i arrangementet både i forberedelsene og på selve høringen. Etter høringen ble det bestemt at byrådsavdeling for helse og omsorg skulle utarbeide nye retningslinjer for avlastningstjenesten i kommunen. Disse kan du se ved å klikke her: Forslag til nye retningslinjer for avlastning

NFU Bergen lokallag har skrevet en uttalelse til høringen av retningslinjene. Uttalelsen finner du her: NFUs høringsuttalelse

Tips noen om siden