Det skal nå være lettere å få tildelt 3 timer støttekontakt i uken

Bergen kommune har endret sin praksis når det gjelder tildeling av støttekontakt til beboere i bofellesskap, boligsameier og lignende.

Alle medlemmer som vi har fått e-postadressen til fikk e-post av oss med spørsmål om dette for noen uker siden. Det viser seg ut fra svarene vi fikk at det er mange av dem som har fått avslag som ikke har fått informasjon fra kommunen om at det er mulig å søke på nytt. Svarene viser også at det er ulik praksis i ulike bydeler og bofellesskap.

NFU sitt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF), Kristine Bech Sørensen, tok dette opp i møte med byråd Hilde Onarheim i et møte i november. Onarheim lovet å ta dette opp med forvaltningen i kommunen, og be dem om en tilbakemelding over nyttår. NFU følger denne saken videre.

NFU Bergen lokallag har tilbudt hjelp til å skrive ny søknad til dem som ønsket det. Vi fikk tilbakemelding fra en av dem, Tone P. Blindheim. Hun er glad for å melde til oss at de nå har fått støttekontakt! Vi er glade for å være til hjelp!

Er det flere som ønsker hjelp til dette, kan dere ta kontakt med leder i Bergen lokallag av NFU, Kari Elster Moen på e-post: kariem@gmail.com.

Vi kan ellers også anbefale at dere tar kontakt med lederen i bofellesskapet deres.

Tips noen om siden