ÅRSMELDING for året 2014

ÅRSMELDING for året 2014    

Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU)

Lokallag:  NFU  Elverum og omegn lokallag

Fylkeslag:   NFU Hedmark Fylkeslag

Kommune:  Elverum

 

Styrets sammensetning:

Styret fra årsmøtet 2013 til årsmøtet 2014 :           Valgt på årsmøtet 2014:

Leder:                  Torill  Vagstad                                Gjenvalg

Sekretær:            Anne Grethe Skaug                       Ikke på valg

Kasserer:             Ingebjørg Gaukerud                      Asbjørn Skogestad (Ny)

Styremedlem:     Mona Lilleeng                               Ikke på valg

Styremedlem:     Randi Johnsen                               Gjenvalg for 1 år

1.varamedlem:    Anne Marie Myhrer                     Gjenvalg

2.varamedlem:    Bodil Thorbjørnsen                      Gjenvalg

3.varamedlem:    Toril Myhrer/                                Gjenvalg

                               Lena Rundberget                          Gjenvalg

 

Styret har i samarbeid delt på oppgaven som studieleder.

Møter – Aktiviteter – Arrangementer:

Styremøter:  5 styremøter

Aktuelle/Spesielle saker:  Laget har definert 3 satsingsområder som har vært omtalt på alle styremøter, -dvs boligsituasjon for utviklingshemmede, manglende arbeidsplasser for utviklingshemmede, og likepersonarbeid.

Medlemsmøter: Vi inviterte til temamøte/medlemsmøte 15.januar med tema «Livet i bofellesskap, -et fellesskap på godt og vondt?»

Andre arrangement:  3 disco/pizzakvelder, den ene i samarbeid med Kiwanis Elverum. Tur til Tusenfryd, Sommerfest på Skogmuseet og Førjulsfest i samarbeid med Elverum Kommune.  Temamøte for «foreldre og pårørende til barn med spesielle behov» om lovverk, rettigheter og avlastningsmuligheter. Mange deltakere på alle arrangement og møter.

Kurs- og studievirksomhet: Lokallaget var medarrangør til NFU Hedmark Fylkeslags samling 1.november i Elverum, med dansekurs, kurs om bruk av tvang og makt, kosthold/ernæring og musikkterapi.

Kurs arrangert av andre: Leder har vært representant på LK2014, Landskonferansen for Down Syndrom. Styremedlemmer har  vært deltakere på 3 kurs arrangert av Elverum Kommune: 1. Rettssikkerhet ved Tvang og makt 2.Målrettet miljøarbeid 3.Profesjonelle holdninger

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan:  Leder Torill Vagstad er leder i NFU Hedmark Fylkeslag.  Sekretær Anne Grethe Skaug er styremedlem,  Willy Olsen er styremedlem og Sven Inge Sunde er kasserer i Fylkeslaget. Torill er også med i den nystartede gruppa i NFU, «Foreldrestøttetjenesten».

Eksterne råd og utvalg:  Leder Torill er medlem i Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Torill Vagstad, Sven Inge Sunde, Mari Hoel og Asbjørn Skogestad sitter også i styret for Brasstastick. NFU Elverum og omegn lokallag er medlem i Møteplassen. Torill samt Ingebjørg Gaukerud og Mona Lilleeng sitter også i referansegruppa for de planlagte ungdomsboligene på Vestad.

Deltakelse i møter:  Leder Torill ha vært på to dialogmøter med Elverum Kommune ang. den nye Helse- og omsorgsplanen. Leder har også vært på møte med Elverum Helsestasjon, samt telefonmøte med Løten Helsestasjon og Åmot Helsestasjon.

Økonomi:  Den økonomiske status er god.  (Ref.regnskap 2014). 

Antall medlemmer:  Medlemmer pr 0.01.14: 49   Medlemmer pr 31.12.14: 77

Sted:       Elverum                         

Dato:  09.02.15

For styret:

______________________(leder)                         

  ___________________(styremedlem)

Tips noen om siden