Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hovedutfordringen til NFU på det interessepolitiske feltet er først og fremst kommunene. De har ansvaret for viktige felt som skole, omsorgstjenester og i stor grad boligbygging. NFU er ofte representert i det kommunale eller fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede.

Temaside om rådene for personer med nedsatt funksjonsevne.

På denne temasiden legger Bufdir ut informasjon som er rettet mot de kommunale rådenes virksomhet.

Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne (lenke)

Lovverk

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lenke)

Tips noen om siden