Trenger du prosjektstøtte?

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte fra dem. Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel NFU.

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Det kan søkes om prosjekter som omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. 

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. 

Hovedkravene til søknaden er:

•Sammendrag av søknaden etter oppsatt mal

•Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider

•Budsjett

•Forankring og samarbeid med søkerorganisasjon

•Videreføring, formidling og etterbruk er diskutert 

ExtraStiftelsens frist for innsending er 15. mars klokken 15.00 

Er du interessert i søke? Ta kontakt med Helene T. Strøm-Rasmussen. Epost: htsr@nfunorge.org Telefon: 22 39 60 58 / 900 74 060 

Mer info her: http://nfunorge.org/Dette-gjor-vi/Prosjekter/Extrastiftelsen-Helse-og-Rehabilitering/

Tips noen om siden