Tilkjent erstatning etter avslag på BPA

Mona og Morten Sørgård er gjennom en fersk dom fra Trondenes tingrett tilkjent erstatning på mer enn 1,2 millioner kroner fordi deres sønn i tidsperioden hvor BPA skulle vært innvilget, hadde et kommunalt tjenestetilbud som var uforsvarlig.

Les saken som sto i Harstad Tidende 15.5.2018.

Ønsker du mer informasjon om saken så kontakt NFU.

Tips noen om siden