NFU søker jurist til rådgivnings- og interessepolitisk arbeid

Vi er på utkikk etter en ny medarbeider til vår juridiske rådgivningstjeneste. 

Arbeidsområde er juridisk bistand til våre medlemmer samt informasjon og opplæring overfor fylkes- og lokallag og eksterne samarbeidspartnere. Utarbeidelse av høringer, kontakt med offentlige instanser og deltagelse i råd og utvalg. Rettsområdene arbeidet vil omfatte er helse- og omsorg, trygd, vergemål, opplæring, forvaltning, diskriminering og tilgjengelighet og menneskerettigheter. NFU er medlem i SAFO, Inclusion International, Inclusion Europe, vårt nordiske nettverk NSR samt er medlem i Atlas-alliansen. 

Les mer her

Tips noen om siden