Vil du bli intervjuet av NAV?

NAV ønsker å komme i kontakt med mennesker med uføretrygd for intervju om hvordan uføre kan komme i arbeid. Er du interessert kontakt NAV på mailadressen nedenfor.

NAV jobber kontinuerlig med å forbedre bistanden vi gir til våre brukere.

Nå er vi interessert i å komme i kontakt med uføretrygdede, for å lære mer om hvordan vi best kan hjelpe uføre med å komme tilbake i arbeid.

Hvis du er uføretrygdet og sitter inne med tanker om hvordan dette kan gjøres, er du personen vi leter etter.  

Det er viktig for oss å snakke med de uføretrygdede selv, fordi det er de som vet best hvordan det er å være uføretrygdet. 

Dersom du ønsker å melde deg som intervjuobjekt, gjør du det som enkeltperson, og ikke som representant for NFU. 

Dersom du ønsker å stille til intervju vil NAV som takk for hjelpen kunne tilby en liten påskjønnelse. 

Intervjuene er planlagt i mai og juni, og gjennomføres i Oslo sentrum.  

Ta kontakt senest fredag 27. april 2018  på e-post-adresse ufore.i.jobb@nav.no»

Tips noen om siden