Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF)

Manglende helsehjelp til fødende og nyfødte

Gravide som bærer barn med trisomi 18 blir ofte nektet keisersnitt. Nyfødte blir nektet helsehjelp som er en selvfølge for andre nyfødte. Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) stiller spørsmål om de uverdige forholdene til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Hva gjør eller hva kan regjeringen gjøre for å sikre god helsehjelp til fødende og nyfødte med Trisomi 18, er spørsmålet som stortingsrepresentant Olaug Bollestad stiller helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjentatte ganger har gravide fortalt at de nektes keisersnitt. Vi vet at naturlig fødsel øker dødsrisikoen med 15-35% i tilfeller med trisomi 18. Enkle men ofte livsnødvendige tiltak som sondemating og pustemaske, blir ofte nektet nyfødte med trisomi 18.

–Når livreddende helsehjelp ikke skal gis med begrunnelse i diagnosen Trisomi 18 og ikke etter individuell medisinsk vurdering, så vitner dette om for disse barna en livsfarlig diskriminering, skriver stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) i begrunnelsen for spørsmålet.

 

Jens Petter Gitlesen

1 februar 2017

Tips noen om siden