Vil du være med på undersøkelse?

Forskere ved Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning undersøker hatytringer rettet mot personer med utviklingshemning. Hatytringer kan handle om å bli truet, mobbet, gjort narr av eller plaget. 

NFU mener at dette er et tema som det er svært viktig å få kunnskap om. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer  med utviklingshemning som er 18 år og eldre til å svare. Vi har dessverre ikke oversikt over hvilke av våre medlemmer som har utviklingshemning, og sender derfor denne e-posten til alle våre medlemmer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Vi håper dere kan svare på undersøkelsen innen 5. juni. Undersøkelsen er lettlest. Det kan være lurt å svare sammen med noen andre, for eksempel en i familien, en venn eller en person du kjenner.

Trykk her for å delta:

https://response.questback.com/nordlandsforskning/ct2qium2lw

Tips noen om siden