Verdens ledere setter funksjonshemmede på dagsorden

FN holdt mandag et historisk møte om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. På Norges plass satt utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og Lars Ødegård fra Atlas-alliansen. NFU er representert som medlem i Atlas-alliansen.

Tips noen om siden