Barn med trisomi 18

Ønsker kontakt med foreldre

En gruppe forskere ønsker kontakt med foreldre til barn med trisomi 13 eller trisomi 18.

Vi er en gruppe forskere ved Sykehuset Innlandet HF som ønsker å rekruttere foreldre til barn med trisomi 13 eller trisomi 18 til en studie (både fulle trisomier, partielle og mosaikker). Målet er å få et innblikk i livet med et barn med trisomi, om daglige utfordringer, behov og oppfølging – både terapeutisk, pedagogisk og medisinsk - og også om livskvalitet. Dette håper vi på sikt kan øke kunnskap og kompetanse om tilstandene hos det profesjonelle hjelpeapparatet, noe vi igjen håper kan komme trisomi-barn og familier til gode.

Dersom du er interessert i å høre mer om prosjektet, uten at du forplikter deg til å delta, vennligst ta kontakt via følgende E-postadresse:

sirifberg@gmail.com eller per telefon 90 70 10 11

Vennlig hilsen

S.F. Berg, forsker og lege, SIHF

Tips noen om siden