Foto av Lars Gjøsæter

Tjenestene brøt sammen, – går for BPA

Bømlo kommune maktet ikke å etablere tjenester av tilstrekkelig kvalitet. Nå satser en på brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Morten Gjøsæther er en ung mann med behov for bistand hele tiden. Morten er lett å gjøre til lags, men han kommuniserer med tegn og er avhengig av stabile og forutsigbare rammer. I 2008 flyttet Morten inn i egen selveid leilighet i Jensahaugen borettslag på Bømlo. Men kommunen maktet ikke å etablere tjenester av tilstrekkelig kvalitet. Morten fikk svært mange tjenesteytere å forholde seg til. Problemer med turnuser medførte også at personer som verken kjente eller kunne kommunisere med Morten, skulle bistå mannen. I 2011 flyttet Morten midlertidig tilbake til foreldrene.

Nå skal imidlertid Morte flytte tilbake til leiligheten sin på Jensahaugen. Både foreldrene og Morten gleder seg til det. Morten har fått tildelt det nødvendige antall timer med BPA. Nå skal foreldrene i gang med ansettelser og opplæring av assistenter. Vi krysser fingrene og håper at foreldrene får til den kvaliteten i tjenestene som kommunen ikke maktet å etablere.

Jens Petter Gitlesen

20 juli 2016

Tips noen om siden