Mennesker som sitter i møte

Foto: Terje Skåre

Temaside om rådene for personer med nedsatt funksjonsevne

Ny nettside fra Deltasenteret med informasjon som er rettet mot de kommunale rådenes virksomhet.

Temasidens innhold:

- Nyttig om medvirkning: Informasjon om aktuelle tiltak som er relevant for medvirkning

- Nyheter fra rådene: Her  kan rådene sende inn nytt om sitt virke som kan være nyttig for andre råd å kjenne til

- Ressurser: Publikasjoner mm. om rådsarbeid, plan- og byggeprosesser, levekår og sosial inkludering

- Lenker til nettsider for fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

- Mandat for råd for personer med nedsatt funksjonsevne - huskeliste

Her finner du siden: Deltanettet.no råd for funksjosnhemmede (lenke)

Tips noen om siden