KS hovedlogo

Strid om arbeidstid i KS

Administrasjonen i kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS foreslår å endre arbeidstidsbestemmelsene, men møter motstand i styret, skriver Fagbladet.

Administrerende direktør Sigrun Vågeng ønsker å gi arbeidsgiverne større mulighet til å bestemme de kommuneansattes arbeidstid. Dette har fått første nestleder i KS-styret, Mette Gundersen (Ap), til å reagere.

– I utgangspunktet er jeg sterkt for dagens maktfordeling mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Den er laget nettopp for å ha en dialog, og en maktforskyvning er per i dag helt unødvendig, sier hun til Kommunal Rapport.

KS-administrasjonen foreslo:

  • Arbeidsgiver må, etter drøftinger med tillitsvalgte/arbeidstakere, kunne fastsette ordinære turnuser i helse og omsorgssektoren som åpner for at kravet til daglig hvile ned til ni eller åtte timer kan fravikes hvis den enkelte arbeidstaker samtykker.
  • Arbeidsgiver skal kunne etablere turnusordninger som innebærer at det kan arbeides inntil ti timer per dag og i enkelte uker inntil 50 timer.
  • Lokale tillitsvalgte kan avtale avvik fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.
  • Medleverforskriften, som bare gjelder arbeid med enkelte brukere, bør omfatte flere med tilsvarende behov – for eksempel psykisk utviklingshemmede og demente.

 

 

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden