Foto: Bitten Munthe-Kaas

Ærespris til stortingsrepresentant Tore Hagebakken

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken ble tildelt NFUs ærespris under NFUs landsmøte. Sist gang NFU delte ut prisen, var under landsmøtet i 2009.

Stortingsrepresentantene er består av våre fremste tillitsvalgte. Skal vi få til større samfunnsendringer, må vi gå veien om Stortinget. Det er stortinget som vedtar lover og statens budsjett.

Mange ønsker å få sine saker på Stortingets dagsorden. Dette gjelder kommunene, NHO, LO, oljeindustrien, fiskeoppdretterne, idretten og veldig mange andre interessegrupper. Men Stortinget har ikke kapasitet til å behandle mer enn ca. 250 saker per år. De er krevende å komme blant sakene som Stortinget kan prioritere.Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (til høyre) ble tildelt NFUs ærespris (Foto: Bitten Munthe-Kaas

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (til høyre) får overrakt NFUs ærespris (Foto: Bitten Munthe-Kaas)

Mennesker med utviklingshemning utgjør bare 0,4% av den norske befolkningen. Vi er avhengig av velferdsstaten gjennom hele livet og på alle livsområder. Få kjenner til våre utfordringer og få taler vår sak. Vi små til å være interessante velgergrupper i partienes valgkamp.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken har gjennom mange år arbeidet for å inkludere interessene til mennesker med utviklingshemning i sakene som Stortinget behandler. Han var saksordfører for Innstilling 54 S (2011-2012), saken som la grunnlaget for stortingsmeldingen «Frihet og likeverd» og som senere ble til «Rettighetsutvalget». Etter den tid, er Tore Hagebakken blant de ytterst få rikspolitikerne som kontakter NFU og aktivt søker etter våre synspunkter.

Vi verdsetter politikere med engasjement for våre saker. I tillegg er Tore Hagebakken en realpolitiker med stor gjennomslagskraft. Han arbeider for å få oppsluttning om forslagene. Et slikt arbeid er uselvisk og motsatt av å markere seg selv. Skal en få med stortingsrepresentanter i eget og andre partier, kreves korridorpolitikk, dialog, tillit og forståelse.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken er en verdig mottaker av NFUs ærespris. Når stortingsrepresentanten har vært mer opptatt av å fremme interessene til mennesker med utviklingshemning enn å fremme seg selv, er det spesielt gledelig for NFU å sette fokus på Tore Hagebakkens utrettelige og uvurderlige innsats.

Jens Petter Gitlesen

26 september 2016

Tips noen om siden