Store nyheter fra Nepal

Fem representanter fra NFUs partnerorganisasjon i Nepal har nylig blitt valgt inn i viktige posisjoner i den nasjonale paraplyorganisasjonen for funksjonshemmede. Vi gratulerer Mr. Raju Basnet som nyvalgt generalsekretær.

Siden NFU inngikk et samarbeid med foreldreorganisasjoner i Nepal i 2002 har målet vært å samle alle organisasjonene slik at de kunne få større gjennomslagskraft. Et uformelt foreldrenettverk ble etablert i 2005, og de jobbet intensivt i flere år for å få flere medlemmer og spre kunnskap. I 2011 ble nettverket registrert som en nasjonal organisasjon med lokallag i halvparten av landets 72 distrikter, ansatte og et landsstyre. Organisasjonen har i fire år kjempet en tøff kamp for å få myndighetene, men også funksjonshemmedebevegelsen, til å anerkjenne at personer med utviklingshemning har de samme rettighetene som alle andre.

I slutten av desember 2015 fikk organisasjonen (Parents Federation of Persons with Intellectual Disabilities - PFPID) lønn for strevet. Generalsekretæren, Mr. Raju Basnet, ble valgt som generalsekretær i den nasjonale paraplyorganisasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (National Federation of the Disabled Nepal - NFDN). Som de selv skriver: «Dette er det største som har hendt i historien for personer med utviklingshemning, og er et vendepunkt for alle som jobber for deres rettigheter”.

I tillegg har fire andre personer fra PFPID blitt valgt inn i NFDN-systemet: to foreldre og en kvinne med utviklingshemning har blitt styremedlemmer, og et styremedlem i PFPID har blitt medlem av «Discipline Commission». Altså fem representanter fra vår partnerorganisasjon har viktige posisjoner i den nasjonale paraplyen. De som jobber for rettighetene til mennesker med utviklingshemning har endelig blitt anerkjent av funksjonshemmedebevegelsen.

NFU planlegger å fortsette samarbeidet med PFPID. Vi har søkt om penger fra Norad for de neste fire årene, og vil få svar på denne søknaden i begynnelsen av mars.

 

Skrevet av Helene T. Strøm-Rasmussen, bistandsrådgiver i NFU, 8.januar 2016Tips noen om siden