Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter

Stiller spørsmål om tvangsbruk

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) stiller helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om når tvangsvedtak kan iverksettes.

Spørsmålet har sin bakgrunn i Elverum kommune som har iverksatt et ekstremt tvangsvedtak overfor en ung kvinne til tross for at vedtaket er påklaget. I henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 9-7, heter det at "Dersom vedtaket er påklaget etter § 9-11 andre ledd, kan vedtaket ikke iverksettes før fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har godkjent vedtaket".

Saken er bare en liten flik av en mye omtalt enkeltsak fra Hedmark. Dessverre har vi flere tilfeller hvor helselovgivningen benyttes i strid med menneskerettighetene, grunnleggende rettstatsprinsipper og til helt andre formål enn de var tiltenkt.

Tidligere omtaler angående saken:

Jens Petter Gitlesen

4 mai 2016

Tips noen om siden