Stavanger kommunes våpenskjold

Stavanger bryter nasjonal politikk

Stavanger kommune planlegger å utvide avlastnings- og barneboligen i Bjørn Farmannsgate fra 23barn til 27 barn. Kommunen gir åpenbart blaffen i de nasjonale politiske føringene på feltet.

"”Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov." (se veileder for nasjonalt tilsyn med barneboliger og avlastningsboliger for barn).

Det er lite som tyder på at Stavanger kommune er interessert i å følge de nasjonale føringene for barneboliger og avlastningsboliger for barn. I Bjørn Farmannsgate 27-33 er det allerede etablert boliger for 23 barn. Nå vil kommunen utvide til 27 barn. 

Tilfellet i Stavanger kommune er et typisk eksempel på hvordan feltet styres: Staten gir politiske målsetninger som den kommunale forvaltningen gir blaffen i å følge. Få politikere har kjennskap eller interesser på feltet, så forvaltningen kan gjøre som den vil. Nå får vi håpe at Husbanken, statens instrument på feltet, evner å forvalte de statlige føringene på feltet.

Jens Petter Gitlesen


27 april 2014

Tips noen om siden