Foto av Siv Jensen, Ellen, Erna Solberg, Emilie, Bent Høie

Fra venstre: Siv Jensen, Ellen, Erna Solberg, Emilie, Bent Høie

Rettighetsfesting av BPA

Det er ikke hver dag en blir bedt på frokost med statsminister og to statsråder. Maten var svært god, men budskapet om rettighetsfesting av BPA var mye bedre.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har igjen holdt ord fra tiden som opposisjonspolitiker. Partilederne i Høyre og Fremskittspartiet innfrir sine valgløfter: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir foreslått lovfestet.

På fredagens frokost kom den politiske uttalelsen om hva som er i vente: Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag om rettighetsfesting i mai. Nevneverdig raskere enn dette, ville det neppe vært mulig for en rimelig fersk regjering å kommet med noe. En skal huske på at på høstparten er regjeringen opptatt med statsbudsjettet. Det er våren som er tiden for lovverk. Et lovforslag er heller ingen triviell sak. Det er mange detaljer og definisjoner som må gis plass i en proposisjon.

Regjeringen tar utgangspunkt i det eksisterende forslaget til rettighetsfesting, men tar hensyn til høringsuttalelsene. Når en skal summere sammen antallet timer med omsorgstjenester som skal til for å utløse rettigheten, skal nå også timer til støttekontakt og avlastning regnes med. Videre sa helse- og omsorgsministeren at skille mellom helsetjenester og omsorgstjenester går ved de oppgavene som folk vanligvis ufører selv. I praksis betyr dette at det å gi nesedråper eller paracet, utvilsomt er en omsorgstjeneste, mens mer komplisert medisinering hvor det farene er store, vil måtte utføres av helsepersonell.

Lovforslaget vil måtte ta stilling til mange detaljer. Mye må defineres og klargjøres. NFU vil helt sikkert følge opp saken, både nå mens den er i regjeringen og når den kommer til Stortinget.

NFU er svært glade for at regjeringen nå vil lovfeste retten til BPA. En kan saktens si at rettighetsfestingen burde gått lenger. Men alternativet til regjeringens forslag, var nok mer utredning og utregning. Vi har ventet lenge nok!

Takk til statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie!

Jens Petter Gitlesen 

2 mars 2014

Tips noen om siden