Logo til Husbanken

Overgangsregler for bostøtte

Regelverket for bostøtte er endret, men det er skjermingsregler for uføre.

Bostøtten endre stort sett hvert år ved at inntektsgrunnlaget endres. Av og til endres også regelverket. Innføringen av ny uføretrygd medførte at både inntektene og skatten på uføretrygden økte. For å unngå eller å redusere de negative virkningene av dette med hensyn til hvem som kvalifiserer til bostøtte, ble det innført midlertidige skjermingsregler.

Skjermingsreglene gjelder de med uføretrygd som mottok bostøtte i desember 2014 og sier:

  • Inntekten i 2015 legges til grunn for bostøtten i 2016, men en skal trekke fra differansen mellom skattbar uførepensjon i desember 2014 og skattbar uføretrygd i januar 2015. Husbanken gjør disse beregningene og trekket skal gå klart fram fra vedtaket om bostøtte.

Fra 2017 er det varslet nye regler for bostøtte til personer med uføretrygd.

Les mer på Husbankens nettsider

Jens Petter Gitlesen

11 august 2016

Tips noen om siden