Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap)

Offentlig overgrep

– Når hjelpeapparatet blir et maktapparat, da svikter systemet mennesket. Systemet brukes mot mennesket. Det er kommunen eller Fylkesmannens interesse det handler om, ikke kvinnens, sier stortingsrepresentant Freddy de Ruiter i en kommentar til Elverumssaken.

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) har i lengre tid engasjert seg i levekårene til mennesker med utviklingshemning. Senest i forrige uke, stilte de Ruiter et spørsmål om umyndiggjøring av personer med utviklingshemning til helse- og omsorgsministeren.

Spørsmålet er knyttet til en kvinne med lett utviklingshemning og full rettslig handleevne som er fratatt sin samtykkekompetanse i spørsmålet om hvor hun skal bo. I forlengelsen av saken, ble NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad og hennes ektefelle, ilagt besøksforbud. Retten opphevet besøksforbudet med den begrunnelse at det nå foreligger utkast til vedtak om bruk av tvang og makt overfor kvinnen. I følge vedtaket skal kvinnen pålegges sterke restriksjoner på hvem hun kan besøke og hvem hun kan ha kontakt med.

– Ved å frata et menneske samtykkekompetansen blir det i praksis umyndiggjort, slik Fylkesmannen i Hedmark praktiserer det. Det har aldri vært intensjonen. Det er gal bruk av samtykkekompetanse, sier stortingsrepresentant Freddy de Ruiter til avisen Østlendingen. Han følger opp med:

– Når hjelpeapparatet blir et maktapparat, da svikter systemet mennesket. Systemet brukes mot mennesket. Det er kommunen eller Fylkesmannens interesse det handler om, ikke kvinnens, sier de Ruiter.

Relevante omtaler angående saken:


Jens Petter Gitlesen

4 november 2015

Tips noen om siden