Nyhetskavalkade 2013

En gjennomgang av nyhetene på NFU sine nettsider gir et aktualitetsbildet som minner oss om det begivenhetsrike året som nå er i ferd med å renne ut.

Januar

Forfatteren Thorvald Steen

Forfatteren Thorvald Steen (Foto:Sverre B. Graff/abcfoto)

Året var såvidt begynt da det ble bekjentgjort at Thorvald Steen var tildelt Livsvernprisen. Thorvalg Steen markerte seg blant annet med innlegget «Hvem vil di ekskludere, statsminister».

 

 

Screen dump fra NRK Sørlandets nettsider

Faksmile fra NRK Sørlandets nettside

NRK Sørlandet meldte den 3. januar om Saka Maljicaj som var fortvilet og skremt over forholdene på bo- og omsorgssenteret Landviktun i Grimstad, hvor henne lillesøster Fatima bor. Til tross for at Fatima har skadet seg ufrivillig en rekke ganger, er hun i perioder uten tilsyn når søsteren er borte. I julen måtte Saka frakte sin alvorlig syke og funksjonshemmede lillesøster til sykehus, og selv ta ansvar for medisineringen av henne. Les mer.

 

Faksmile fra avisen Sydsvenskan

Faksmile fra avisen Sydsvenskan

Avisen Sydsvenskan skriver at Malmö kommune er ilagt bot fordi de ikke hadde evnet å tilby en kvinne med omsorgsbehov en egnet leilighet innen rimelig tid. Sverige har sosialtjenestelov som omtrent tilsvarer den norske helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg har de en spesiell "sosialtjenestelov" som gjelder dem med spesielt store bostandsbehov. en slags lov i loven, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, som gir spesielt sterke rettigheter til de som har størst behov for bistand. I Norge er det ingen som har rett til bolig og mange kommuner spekulerer i boligmangel. På den måten får pårørende omsorgsoppgavene og kommunene slipper å yte tjenester. I Sverige har en mye sterkere rett både till bolig og tjenester. Les mer.

 

Foto av Lars Amund Vaage

Forfatteren Lars Amund Vaage (Foto: Bitten Munthe-Kaas)

Brageprisvinneren Lars Amund Vaage er bekymret for samfunnets streben etter det perfekte, en streben som blir en trussel overfor det menneskelige. Kommentarene til Lars Amund Vaage sitt innlegg, dokumenterer at bekymringen er velbegrunnet. Les innlegget av Lars Amund Vaage og kommentarene til innlegget.

 

Faksmile fra budstikka.no

Faksmile fra avisen Budstikka.no

Budstikka.no brakte historien om Lars Martin Tanneæs-Fjeld og storebroren Simen som planla å gå Nordvestpasasjen på ski. Turen ble senere gjennomført med suksess. Les mer her.

 

Kommunevåpen, Inderøy

NFU Nord-Trøndelag protesterer mot planene til Inderøy kommune om å bygge et stort bofellesskap til 16 personer. NFU protesterer også for ikke å ha blitt involvert i prosessen. Les brevet fra NFU Nord-Trøndelag til Husbanken.

 

Faksmile fra Harstad Tidende

Faksmile fra avisen Harstad Tidende

NFU gikk til sak mot Harstad kommune og krevde midlertidig forføyning som hindret kommunen å ta fra Alexander hans assistentordning. Dommen gikk ikke i Alexanders favør. Konflikten som startet da Alexander kjøpte egen leilighet i 2007 vedvarer og kommunen har ikke gitt opp å få flyttet Alexander til kommunal omsorgsbolig. Les mer i Harstad Tidende.

Faksmile fra Fagbladet

Faksmile fra Fagbladet

– Det er lite som tyder på at det er vanskelig for arbeidsgiver å avtale lokalt med fagforeninger. Få virksomheter gir inntrykk av at det er vanskelig å komme til enighet, sa Fafo-forsker Åsmund Arup Seip da han presenterte en fersk rapport fra Fafo. Les mer her.

Utklipp fra Utdanningsnytt.no

Finland topper på Pisa-undersøkelsen og på å plassere elever utenfor, skriver Utdanningsnytt.no. Les mer.

Februar

Faksmile fra Lillesands-Posten

Faksmile fra Lillesands-Posten

Tidsbegrensede husleiekontrakter er det vanligste middelet kommunene benytter for å kunne tvangsflytte personer med utviklingshemning. Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen forsøkte å rette opp forholdene i i Lillesand-Kommune, til ingen nytte. Les mer her.

 

Utklipp fra avisen Nordland

Utklipp fra avisa Nordland

Fylkestinget i Nordland vedtok å legge ned spesialpedagogisk senter til store protester. Les mer.

 

Utklipp fra Halden Arbeiderblad

Utklipp fra Halden Arbeiderblad.

NFU Østfold er i mot planene om å bygge et stort dagsenter på Båstadlund. De vil ha mindre enheter til det beste for de som skal bruke dagsenteret. Les mer.

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

 

Utklipp fra TV 2 sin nettside

TV 2 melder om mange med utviklingshemning som venter på en plass å bo. I Bergen er tallet 117, i Trondheim er det 41, mens i Stavanger er det 73 som venter. Det er til sammen 499 ventende, kun i de største byene i Norge. Les mer.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Basert på leserkommentarene til innlegg på bloggen "Nei til sortering", stiller Audgunn Oltedal spørsmål med om ultralyd kan diskuteres uten å være krenkende. Les mer.

Mars

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

Utklipp fra Bergens Tidende

Utklipp fra Bergens Tidende

Bergen kommune fikk sterk kritikk for avlastningstjenestene av foreldre til utviklingshemmede barn gjennom en undersøkelse som Bergens Tidende utførte i fjor sommer. Undersøkelsen og en artikkelserie avdekket store avvik mellom den hjelpen familiene søkte om og den de ble tildelt. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mente at Bergen kommune gjorde seg skyldig i lovbrudd ved sin praksis.

- NFU er veldig glad for at opposisjonen ser behovet av en grundigere gjennomgang av dette temaet, som BT satte søkelyset på i sin artikkelserie i Magasinet og på bt.no sist sommer, sa Kari Elster Moen, leder i NFU, Bergen lokallag til Begens Tidende. Les mer.

Utklipp fra Aftenposten

Utklipp fra Aftenposten

Høyres programkomité foreslo at egenskaper med fosteret ikke skulle være et selvstendig abortgrunnlag. Programkomitéens forslag ble nedstemt på Høyres landsmøte. Les mer.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

SV skal ha ros for å involvere organisasjonene i programarbeidet. I programmet til SV er mennesker med utviklingshemning nevnt flere steder. Dessverre vedtok SV-Landsmøtet en uttalelse for å tilby fosterdiagnostisk ultralyd til alle gravide, men tilbudet skulle ikke være en screening. Les mer.

 

Tegning av omsorgssenter

Eidsskog kommune planla en omsorgsgetto med over 60 beboere, skrev avisen Smålenene.no. Etter protester fra NFU ble planene endret. Les mer

 

Utklipp av NFU sine nettsider

Les mer

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

Forslaget til den rødgrønne regjeringen ble trukket tilbake av regjeringen Solberg, men i regjeringserklæringen har Høyre og Frp lovet å rettighetsfeste ordningen. Den som venter, venter trolig ikke forgjeves.

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Kongsvinger kommune får ramsalt kritikk.

– Mitt subjektive inntrykk er at kommunen har drevet kontinuerlig omorganisering innen denne sektoren de siste ti år, sa Kristin Sørlie til avisen Glåmdalen. Les mer.

 

 

Faksmile fra Stavanger Aftenblad

Faksmile fra Stavanger Aftenblad

Bent Høie (H) er glad for at regjeringen vil gi funksjonshemmede rett til brukerstyrt personlig assistent. Men han frykter at gjerrige og styringskåte kommuner fortsatt kan ødelegge. Les mer.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

April

Faksmile fra Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad skriver at utviklingshemmede har dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep som befolkningen for øvrig. Likevel mangler mange kommuner en varslingsberedskap, viser ny undersøkelse. Les mer.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Tore Hagebakken var saksordfører for innstillingen som resulterte i en stortingsmelding. Etter dette arbeidet, er stortingsrepresentanten blitt svært engasjert i levekårene til mennesker med utviklingshemning. Les mer.

 

Faksmile fra Harstad Tidende

Faksmile fra avisen Harstad Tidende

Maktmisbruk og trakassering, er Siv Jensens reaksjon på Harstad kommunes behandling av Alexander. Hun ser få spor av verdighet i saken om den utviklingshemmede guttens kamp, for å ha personlig assistent. Se videointervju med Frp-lederen her.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Etter lang tids tautrekking innad i den rødgrønne regjeringen, ble regjeringspartiene enige om å ikke komme med noe forslag om å tilby tidlig ultralyd til alle gravide. Les mer.

 

Skjermdump fra NRK Østlandssendingen

Bekymringer over planlagt institusjonsbygging i Sande kommune. Se innslag

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

Mai

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

 

Oppslag i Bergens Tidende

Oppslag i Bergens Tidende

Les mer

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Juni

Stortinget ønset å innføre forsøksskoler hvor siktemålet er å drive inkluderende opplæring på tverrs av diskriminieringsgrunnlag. Les mer her.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra Bergens Tidende

Utklipp fra Bergens Tidende

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Faksmile fra NRK Sørlandets nettside

Dag Olav Stensland som ble fratatt sin selvbyggertomt, har fått både ny tomt og nytt hus. Les Aftenbladets omtale.

 

Juli

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Blant de fire forfatterne av rapporten finner vi fagkonsulent Hilde M Kristiansen ved Habiliteringstjenesten for voksne ved Kirkenes sykehus. Kristiansen er ergoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning. Les mer

 

Faksmile fra avisen Dagen

Over halvparten av de spurte i en undersøkelse vil innføre blodprøven som kan avdekke om fosteret har Downs syndrom før 12. uke, skriver avisen Dagen. Les mer.

 

August

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Les mer

 

Faksmile fra TV2

TV2 meldte om Ángela som ble valgt inn i kommunestyret i Valladolid i Spania. Les mer.

 

Utklipp fra NFU sine nettsider

Etter regjeringsskiftet ble stortingsmeldingen trukket tilbake, men arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har varslet at det skal komme nye tiltak. Les mer.

 

September

Logo til Stavanger Aftenblad

Jonny André Risvik ble torturert til døde av sine venner i august 2010. Aftenbladet har gravd i saken og publisert en lang rekke artikler om sigaler som kommunen ikke fanget opp og om manglende oppfølging av tragedien i ettertid. Se oversikt over artiklene.

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

I ettertid fikk Asker kommune omgjort Husbankens vedtak og fikk Husbankfinansiering til omsorgskomplekset. Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer og last ned SAFO sin boligbrosjyre

 

Forsiden til NAKU sin helserapport

Helseoppfølging av personer med utviklingshemning

NAKU har utarbeidet en rapport om helseoppfølging som viser tiltak som må iverksettes. Tiltak som øker kunnskapen hos utviklingshemmede selv, hos nærpersonene og i helseapparatet. Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra Romerikets Blad

Les mer i Romerikets Blad.

 

Oktober

 

Utklipp fra Bergensavisen

Bergen kommune har utviklet sin egen TV-kanal, TV-Bra, for og med utviklingshemmede. Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Utklipp fra nettsiden til Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer lettlest ordbank. Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Utklipp fra Verdidebatt

Les mer

 

November

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Desember

Oppsalg fra Samfunn for alle nr. 6 2013

 

Utklipp fra NFU sin nettside

Les mer

 

Fra NFU sin nettside

Les mer

 

Fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Fra NFU sin nettside

Les mer

 

 

Utklipp fra NRK Hedmark og Oppland sine nettsider

Les mer

 

 

Fra NFU sine nettsider

Les mer

 

Fra NRK Østlandssendingens nettsider

Les mer

 

 

Fra NFU sine nettsider

Les mer

Jens Petter Gitlesen

29 desember 2013

Tips noen om siden