Bilde av representanter fra forskjellige land

Nye stemmer

På et stort sidearrangement i FN i Genève fikk fire unge mennesker med utviklingshemning anledning til å snakke om hvor viktig det er at deres meninger blitt tatt hensyn til. Medlemmene i komiteene for barnekonvensjonen og konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble rørt av deres overbevisende presentasjoner. Disse stemmene har aldri tidligere blitt hørt i FN.

Det ble organisert av Inclusion Europes Hear our Voices-prosjekt i samarbeid med Lumos, Eurochild, UNICEF og International Disability Alliance. Formålet med prosjektet er å sikre at alle barn, uavhengig av deres funksjonsevne, skal få delta aktivt på alle områder i livet.

Se pressemelding fra Inclusion Europe her

Tips noen om siden