Illustrasjonsfoto

Norsk skole er diskriminerende

Fortsatt fremstilles segregering som en pedagogisk nødvendighet, diskriminering uttrykkes som positiv forskjellsbehandling og "elevens beste" er en begrunnelse som tjener alle andre enn eleven, skriver forbundsleder Jens Petter Gitlesen i en kommentar i Utdanningsnytt.

4 november 2015

Tips noen om siden