Nettsted for opplæring i bruk av iPhone

Nettstedet www.iphone-kurs.no er utviklet i prosjektet "Mestring med mobil" NFU har vært prosjekteier og Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering har støttet prosjektet med Extra-midler. Karde AS har laget filmene og nettstedet.

På nettstedet er det instruksjonsfilmer i 12 temaer for å komme godt i gang med å bruke iPhone. Det er opplæring i ikoner, navigering, bruk av tastatur og ringefunksjon. Dessuten er det filmer som viser eksempler på nytting bruk av iPhone i dagliglivet.

Lenke til nettstedet www.iPhone-kurs

Lenke til mer informasjon om prosjektet

Tips noen om siden