Nettkurs om kropp, identitet og seksualitet

De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

Kurset kropp, identitet og seksualitet rettet mot ungdom med funksjonsnedsettelse/lettere utviklingshemming er nå tilgjengelig i en elektronisk utgave. Opplæringsmateriellet ligger åpent på nettet hos helsekompetanse.

Se også Bufdirs omtale av kurset på deres nettsider. 

Tips noen om siden