Logo til partiet Rødt

Narvik skuffer

Narvik kommune har i lang tid fremmet institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemning. Partiet Rødt fremmet et forslag om å følge de nasjonale politiske målsetningene på feltet. Dessverre var ikke flertallet i bystyret enige med partiet Rødt.

Under behandlingen av Narvik Kommunes budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 stilte Rødt Narvik følgende verbalforslag:

"Narvik kommune annerkjenner rettighetene for utviklingshemmede ut fra de nasjonale føringene om å ikke bygge store boenheter. Gjennom kommunens boligpolitisk handlingsplan blir disse retningslinjene forankret."

Forslaget fikk dessverre bare 5 av 41 stemmer og falt.

Jens Petter Gitlesen

15 desember 2013

Tips noen om siden