Randabergs kommunevåpen

NFU protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg

Randaberg kommune planlegger et bofellesskap for 18 personer med utviklingshemning. NFU Rogaland fylkeslag ber kommunen forholde seg til de nasjonale føringene på feltet.

NFU Rogaland fylkeslag har sendt brev til Randaberg kommune og bedt kommunen om å forholde seg til de nasjonale politiske målsetningene på feltet.

Jens Petter Gitlesen

27 april 2014

Tips noen om siden