Foto av Torill Vagstad

NFU-leder anmeldt for kidnapping

Torill Vagstad, NFUs fylkesleder i Hedmark, er anmeldt for påstått brudd på straffelovens § 216, – kidnappingsparagrafen.

Begrunnelsen for anmeldelsen er at Torill lot en kvinne med lett utviklingshemning bo hos seg. Torill har kjent kvinnen i ca. 15 år, men verge som kvinnen er tildelt, forstår situasjonen som en kidnappingssak, på samme måte som fylkesmannen. Kvinnen har full rettslig handleevne, men en psykolograpport hevder at kvinnen ikke har samtykkekompetanse.

Når Torill er anmeldt for brudd på straffelovens § 216, en lovparagrafen som gjelder bortføring av barn. Kvinnen som ba om å få bo hos Torill er voksen, selv om hun har en letter utviklingshemning.

 

Lovbestemmelsen Torill Vagstad er anmeldt for å ha brutt:

§ 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en mindreårig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. På samme måte straffes den som tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar eller medvirker til å unndra den mindreårige fra noen som har foreldreansvar eller som har omsorgen etter barnevernloven.

Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det.

 

 

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2015

Tips noen om siden