Stavange kommunes våpenskjold

Manglende vilje til å rydde opp

Den tragiske historien om Jonny André Risvik som ble torturert til døde, er historien om Stavanger kommunes unnlatelsessynd. Nå ber politikerne forvaltningen som ikke gjorde jobben sin om å utrede konsekvensen av en eventuell unnskyldning.

Aftenbladet skriver at flertallet av levekårspolitikere i Stavanger ikke vil be om unnskyldning før de har fått utredet hva en unnskyldning kan medføre av eventuelt erstatningsansvar.

Selv om en har slike tanker, er det både dumt og krenkende å uttrykke dem. Enten burde Stavanger kommune handlet annerledes i forkant av Jonny André Risviks død, eller så burde kommunen ikke handlet annerledes. Spørsmålet om kommunen har handlet feil og bør unnskylde seg, bør ikke knyttes til størrelsen på et eventuelt erstatningsansvar.

Det fremstår som en smule absurd å be forvaltningen utrede spørsmålet. Forvaltningen har opptrådd som en part i saken og har forlengst hevdet at saken var evaluert og at kommunen ikke hadde gjort noe feil.

Kommunepolitikerne bør også minnes saken da Dag Olav ble fratatt sin tildelte selvbyggertomt. Dengang hevdet forvaltningen at Dag Olav ville medføre en årlig merkostnad på rundt 10 millioner kroner for kommunen, hvis han flyttet i egen bolig. I ettertid vet vi at merkostnaden er cirka null og at en skal være forsiktig med å stole på forvaltningen når de involverer seg som part i konflikter.

Stavanger Aftenblad har vært drivkraften i å avdekke de forholdene bak Jonny André Risviks tragiske død. Forvaltningen har vært en bremsekloss. Det er trist at politikerne verken lærer eller ønsker å være pådrivere.

Jens Petter Gitlesen

10 september 2014

Tips noen om siden