Lite kunnskap om rettsikkerhet

Norlandsforskning har søkt etter vitenskapelige arbeider som kan belyse rettsikkereheten til mennesker med utviklingshemning på viktige livsområder. Reultatet var magert.

Litteratursøket gjelder arbeider publisert de siste ti årene. Søkekriteriene og kriteriene for å inkludere arbeider, er beskrevet i rapporten og synes ikke å være spesielt strenge. Tabellen på rapportens side 9, sier svært mye om status.

Svært lite forskning er gjort på feltet. Mange av arbeidene som inngår i oversikten kan også sies å ligge i grenselandet av hva som angår rettsikkerhet.

Vi får håpe at rapporten fra Nordlandsforskning bidrar til at det kompenseres på den mangelfulle forskningsaktiviteten.

Rapporten fra Nordlandsforskning finner du her

Jens Petter Gitlesen

16 juni 2016

Tips noen om siden