Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsministeren vet ikke hva han snakker om!

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spørsmål om skolesituasjonen til elever med utviklingshemning. Svarene fra kunnskapsministeren viser først og fremst at han er ukjent med fakta.

Kunnskapsdepartementet og skolemyndighetene har i lang tid ignorert elever med utviklingshemning. Dette kommer neppe av dårlige holdninger eller ondsinnete mennesker, men er et resultat av et styringssystem som overhode ikke ivaretar interessene til elever med utviklingshemning.

Forholdet er ikke nytt og heller ikke et resultat av Torbjørn Røe Isaksens virke som kunnskapsminister. Men, i motsetning til vår forrige regjering, som i det minste forsøkte også å holde et fokus på de elevene som sliter mest med å lære, så har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen totalt ignorert oss.

Fra FN-konvensjonens artikkel 4, punkt 3, kan en lese:

"I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem."

Lite tyder på at kunnskapsministeren er klar over sine forpliktelser i politikkutformingen. Verre er det at kunnskapsministerens faktagrunnlag både er feil og mangelfullt. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) tok opp problemet med at elever med utviklingshemning

  • ikke deltar i undersøkelsene som er premissgivende for skoleutviklingen,
  • ikke blir en del av elevfellesskapet
  • stort sett har fritak fra alle læreplanens opplæringsmål
  • stort sett mangler lærebøker
  • ikke får seksualundervisning.

Jeg er sikker på at det ikke var kunnskapsministerens hensikt å forlede Stortinget med sine svar. Svarene viser bare at kunnskapsministeren ikke er kjent med skolesituasjonen til elever med utviklingshemning. Trolig leste kunnskapsministeren opp et svar skrevet av embetsverket som heller ikke kjenner til situasjonen.

Spørsmålene og svarene kan du se her

Jens Petter Gitlesen

7 april 2016

Tips noen om siden