Krever endring av utvalg

Likestillingsombudet krever at regjeringen endrer utvalget som skal vurdere tiltak for å sikre politikken overfor utviklingshemmede.

Likestillingsombudet sendte mandag den 6. okober brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hovedinnholdet i brevet er at utvalget som regjeringen nedsatte forrige fredag, er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden