Utvikling i bruken av tvang og makt

Kraftig vekst i bruken av tvang og makt

Antallet vedtak om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, økte med 16% i løpet av 2014. Siden år 2000 har antallet personer med vedtak om bruk av tvang og makt økt med 624%.

I følge tall fra Helsetilsynes årlige rapporter, ble det i 2014 fattet 1289 vedtak om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. I 2013 var antallet vedtak 1102, mens det i år 2000 ble fattet 178 vedtak. I tillegg ble det rapportert om 16.823 tilfeller av skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner som totalt gjaldt 1166 personer.

Hva som ligger bak økningen, er det ingen som vet. Forholdene er aldri blitt undersøkt. Basert på statlige tilsyn er det imidlertid ikke noe som tilsier mindre bruk av uhjemlet tvang og makt.

 

Jens Petter Gitlesen

24 april 2015

Tips noen om siden