Illustrasjonsfoto

Kastes som nærmeste pårørende

Elverumssaken utvikler seg stadig. Da mor skulle klage på vedtaket om bruk av tvang og makt overfor sin datter, ble hun ikke lenger regnet som nærmeste pårørende av Fylkesmannen i Hedmark.

En ung kvinne med full rettslig handleevne er vurdert ikke samtykkekompetent. Omsorgstjenesten, habiliteringstjenesten og fylkesmannen frykter at kvinnens far kan være til skade for kvinnen. En forsøkte å ilegge far besøksforbud, noe som verken tingretten eller lagmansretten fant begrunnet. En forsøkte å ilegge mor besøksforbud og en forsøkte å ilegge NFUs fylkesleder i Hedmark besøksforbud. Retten godtok ingen av forsøkene.

Det ble fattet tvangsvedtak som blant annet skulle regulere kvinnens kontakt med familie og venner. Vedtaket ble stadfestet av Fylkesmannen i Hedmark. Som nærmeste pårørende, ville mor påklage vedtaket. Fylkesmannen behandlet ikke klagen. Mor hadde ikke klagerett som følge av at hun ikke lenger ble betraktet som nærmeste pårørende.

Se svar på klage fra Fylkesmannen i Hedmark

Kvinnens syn fremgår ikke i brevet fra Fylkesmannen. På bakgrunn av uttalelse fra Habiliteringstjenesten i Hedmark ved sjefpsykologspesialist Børge Holden, legger Fylkesmannen til grunn at kvinnen ikke har tilstrekkelig samtykkekompetanse til selv å ta stilling til hvem som kan ivareta hennes interesse.

Fylkesmannen referer kommunen som hevder mor handler i strid med kvinnens interesser. Fylkesmannen viser til at mor tidligere er ilagt besøksforbud, men nevner ikke at retten ikke fant grunn til besøksforbud. Fylkesmannen viser også til at mor er anmeldt for forhold som angår tjenestemottaker, men unngår å nevne at mor handlet på oppfordring fra sin datter og at politiet har henlagt saken.

I siste nummer av Samfunn for Alle, er denne saken over og to lignende saker fra Hedmark omtalt

Jens Petter Gitlesen

7 desember 2015

Tips noen om siden