Interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser – også for innvandrere?

1. desember arrangerte NFU seminaret "Interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser – også for innvandrere?"

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier møter mange utfordringer. Noen som direkte følge av selve funksjonsnedsettelsen, mens andre utfordringer har sammenheng med måten familiene blir møtt av samfunnet rundt dem. Mange opplever en evig kamp for å få tilstrekkelig hjelp. Dette kommer på toppen av de merbelastninger selve funksjonsnedsettelsen gir. NFU og andre interesseorganisasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne jobber for å hjelpe sine medlemmer med slike utfordringer. I dag er etniske minoriteter i liten grad representert i organisasjonene for mennesker med utviklingshemning og i organisasjoner for andre funksjonsnedsettelser.  

Vi ønsket med dette seminaret å samle politiske myndigheter, forvaltning, organisasjoner, fagfolk og alle som er opptatt av likestillingsproblematikk og inkludering av minoriteter for å diskutere hvilke tiltak som skal til for å øke minoritetsspråklige innvandreres deltagelse i funksjonshemmedes organisasjoner.

NTNU la fram rapporten «Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede- også for innvandrere?» av professor Berit Berg og seniorforsker Anna Kittelsaa og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) brosjyreprosjekt rettet mot minoritetsspråklige.

Innlegget til Berit Berg. "Dobbelt sårbar"

Innlegget til Gro Saltnes Lopez og Midia Aminzadeh (Helsedirektoratet)

Innlegget til Tone Hammerlund (NFU)

Innlegget til Shausta Ayub (Diabetesforbundet)

Les mer om seminaret og se bilder på NFUs facebookside

Rapport "Interreseorganisasjoner for utviklingshemmede - også for innvandrere?


Tips noen om siden